Service si mentenanta

Home / Service si mentenanta

Service si mentenanta

In vederea asigurarii cerintei esentiale “securitate la incendiu”, legislatia In vigoare impune, pentru anumite tipuri de constructii, dotarea cu instalatii de limitare si stingere a incendiilor. Proiectarea, instalarea si mentenanta sistemelor si instalatiilor noi de stingere a incendiilor cu apa sau substante speciale, In constructii si instalatii, indiferent de specific, forma de proprietate si destinatia acestora, precum si la extinderea, schimbarea de destinatie, modernizarea sau refacerea celor existente, se realizeaza In conformitate cu prevederile legislatiei In domeniu.
Ocupatia “Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor” este solicitata pe piata muncii, In vederea asigurarii unei calitati corespunzatoare a lucrarilor de instalare si mentenanta a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu personal calificat si care detine competenta necesara In acest sens. Totodata, ocupatia este necesara In vederea atestarii operatorilor economici care efectueaza lucrari de instalare si mentenanta a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor. Exercitarea ocupatiei se face cu respectarea cadrului legislativ general si specific, precum si cu respectarea reglementarilor si standardelor specifice.

“Tehnicianul pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor” nu are competente pentru sistemele si instalatiile de limitare si stingere a incendiilor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.